Rekisteriseloste

Rekisteriseloste ja tietosuojaseloste

Tämä on Suunnittelukymppi Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.1.2024

 

Rekisterinpitäjä

Suunnittelukymppi Oy/ TrueBlueLion / KymppiLeijona

Ruukinrannantie 14 C

02600 ESPOO

Y-tunnus: 0101083-3

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anu Härkönen

anu.harkonen@truebluelion.com

anu@kymppileijona.fi

 

Rekisterin nimi

Kymppileijonan asiakas- ja markkinointirekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon, hoitamiseen ja kehittämiseen, palveluista tiedottamiseen ja markkinointiin sekä tietojen tilastointiin ja analysointiin. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- tai sopimussuhteeseen, muuhun oikeutettuun perusteeseen tai rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Syöttämällä henkilötietoja KymppiLeijonan omistamilla verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan yritykselle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot kaikista asiakkaista:

  • etu- ja sukunimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite 
  • tilaushistoria

Tämän lisäksi rekisteriin tallennetaan käyttötietoja, viestejä, kommentteja, suostumuksia, kieltoja ja asiakaspalautteita.

KymppiLeijonan markkinointirekisteriin (sähköpostilista) on yleensä mahdollista rekisteröityä pelkällä etunimellä ja sähköpostiosoitteella.

Maksujen vastaanottamiseen käytetään joko VismaPay-palvelua tai yrityslaskutusta. Rekisteriin kerätään yleisiä tietoja maksutapahtumista, kuten pankkitilitapahtumia, sekä mahdollinen laskutusosoite. Mainitut kolmannet osapuolet käsittelevät luottamukselliset maksuvälinetiedot, kuten luottokorttinumerot, eikä niitä kerätä rekisteriimme.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tilaamisen tai rekisteröitymisen yhteydessä tai internetissä jaettavan ilmaisen sisällön tilaamisen yhteydessä. Kotisivuilta kerätään myös automaattista kävijätietoa.

Rekisteriä ylläpidetään suomalaisessa Domainhotelli.fi Oy:n palvelinulkoistuspalvelussa. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilyttäminen

Sähköinen aineisto säilytetään asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tietokoneella tai tallenteella taikka asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisella palvelimella tai palvelussa. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. 

Tietoja säilötään asiakkuuden ajan sekä asiakkuuden päättymisen jälkeen niin pitkään kuin lait ja säädökset velvoittavat. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot sekä korjata mahdolliset virheet. Asiakkaalla on myös oikeus tietojen poistamiseen, tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus vastustaa häneen kohdistuvaa automaattista päätöksentekoa. Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata.

Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

 

Blondin Tekoäly™

Pyydä tästä ilmainen video

Lue tästä tietosuojasta Rekisteriseloste.

Shopping Cart